21.06.18. Ser du fluen, den er sjelden

Hvis du ser på mitt forrige blogginnlegg, så skriver jeg der at det vil komme et macrofotoinnlegg snarlig, og her er det. På søndagen gikk turen til Abelvær som ligger i Nærøy ute ved kysten av Trøndelag. En liten tur sammen med min søster og mannen hennes + min mann. Selvsagt var fotoapparatet med, og da var det macrobilder som var tingen. Ikke helt optimalt fordi det blåste noe. Men fikk fanget den sjeldne orkidearten flueblomst, som vokser et sted på Abelvær. Den var liten og jeg fant bare en. Tenk å gå seg på den på det store området. Utrolig heldig var jeg. Ellers så må jeg si meg fornøyd med den “nye” macrolinsen min. Jeg skriver nye i hermetegn, da jeg kjøpte den brukt gjennom finn.no. sist på mai. 

 

Her kommer en norsk “flue” + flere andre blomster på min ferd, dessuten får du litt info. om den enkelte (info. hentet fra Wikipedia). Alle bilder har jeg tatt selv:

 

 

Ser du fluen? Flueblom av orkidefamilien

 

Flueblom eller flueblomst, Ophrys insectifera

Info.: Ser ut som et insekt, og hanninsektene lures. Så den er meget utspekulert. Det er fort gjort å gå forbi en flueblom, om den har aldri så fascinerende blomster. For i likhet med andre orkideer er blomstene små, og planten er heller ikke så stor. Selve planten raget bare ca. 15 cm. opp av krattet. Orkideene regnes som dronningene i planteverdenen. Det ofte så forunderlige utseendet på selve blomsten skyldes at de er spesialister. Hver enkelt art tiltrekker seg ofte et spesielt insekt for pollinering. Ikke minst gjelder det flueblom. Blomsten til denne orkideen ser ut som et insekt. Norges mest utspekulerte plante gir seg ut for å være en gravevepshunn, for å lure hannene, som så pollinerer blomsten.

Utbredelse: Det er om å gjøre å lære seg hvordan disse forunderlige plantene ser ut, og hvor de vokser. Når en blir bevisst orkideene, så ser du dem snart overalt, noen også høyt til fjells. Orkideer vokser fra kysten og høyt til fjells. Med dagsturer fra Oslo vil det kunne finnes rundt 35 arter, mens Bergen og Trondheim har et par-tre mindre, og Tromsø kommer opp i nær 25. Videre nordover synker antallet raskt. Flueblom finnes i sørøst fra Fredriksad og Kragerø til Ringerike og Kongsberg, videre noen steder nord i Trøndelag (Snåsa, Steinkjer, Nærøy) og spredt i Nordland (Gildeskål, Beiarn, Fauske, Bodø)Den er den eneste norske representanten for denne store orkideslekta som med sentrum rundt Middelhavet er utbredt fra Irland i vest til Iran og Russland i øst og fra Nord-Afrika i sør til Skandinavia i nord. Slekta består av rundt 40 arter, men artsavgrensning er som i mange orkideslekter svært problematisk. Felles for alle taksa er de oppsiktsvekkende blomstene som etterlikner bestemte insekter av utseende og ofte også i duftsignaler. Flueblom er norsk floras klareste eksempel på seksuell narrepollinering.

 

Annet: For å ta vare på disse plantene, er det nødvendig at folk som forvalter utmark kjenner dem. Bli gjerne orkidéjeger, men forlat plantene like uberørt som da du kom!

Potensmiddel og prydplante

Det var stor interesse for orkideer alt på 1500-tallet, av helt spesielle årsaker. Mange arter har to rotknoller; en død med mørk farge, mens fjorårets er lys og spirer til en ny plante om våren. Knollene ligger nær hverandre og ligner på testikler. Latinnavnet på orkidéfamilien (Orchidaceae) kommer fra det greske ordet for testikler. I datidens legevitenskap bestemte utseende av plantedeler hvilken medisinsk funksjon man tilla dem.

De lyse knollene skulle stimulere kjønnsdriften og øke fruktbarheten. Saften ble drukket i vin eller strøket på underlivet.

Tilsvarende bruk av døde knoller svekket driftene. Kanskje var det en placeboeffekt, orkideer brukes naturlig nok ikke lenger slik. Noen er foredlet til prydplanter for bruk innendørs og setter som regel ikke frø.

Mange orkideer er sjeldne, så sjeldne at 13 av dem er fredet:

 • Hvit skogfrue
 • Marisko
 • Purpurmarihand
 • Søstermarihand
 • Narrmarihand
 • Myrflangre
 • Huldreblom
 • Knottblom
 • Svartkurle
 • Flueblom
 • Sibirnattfiol

I tillegg kommer:

 • Rød skogfrue
 • Honningblom

Disse er såkalte prioriterte arter og også fredet. Selv om ikke alle orkideer er fredet, er det anbefalt å la de skjøre blomstene stå i fred. De lever lengre i naturen enn i en blomstervase.

 

Før markjordbæra kommer har vi en vakker blomst

 

Markjordbærblomst, Fragaria vesca.

Info.: Den er en flerårig plante i slekten jordbær som tilhører Rosefamilien. Den er 10-25 cm høy, har flikete, trefingrede blader, og dyprøde, små jordbær med søt smak. Blomstene er helt hvite, med fem runde eller svakt spissede kronblader. Pollenbærerne er mange og helt gule.​

Utbredelse: Markjordbær trives i grøftekanter, i tettbygde strøk langs hekker og gjerder, samt i solrik skogbunn og langs kulturmark. Den vokser opp til Finnmark, og opptil 1.250 meter over havet. Den vokser vilt i Eurasia og i Norge.

Annet: Bærene (som egentlig er steinfrukter og ikke bær i botanisk forstand) er hvite i starten og modnes til de blir dyprøde. De er langt mindre enn hos hagejordbær (Fragaria ananassa). Markjordbær er heller ikke gjenstand for særlig dyrking, selv om mange holder smaken av markjordbær for å overgå smaken av hagejordbær. Som sine dyrkede slektninger, har markjordbærene svært kort lagringstid som bær. Tradisjonelt plukkes markjordbær ved å tre dem på et strå, noe som trolig er bakgrunnen for det engelske navnet strawberries (stråbær). En annen grunn for navnet er at i tidlig tid (1740, England og Frankrike) ble planten bundet opp med strå for å forhindre at bærene kom i kontakt med marken.

 

Tyttebær i anmarsj, Vaccinium vitis-idaea.

Info.: Tyttebær er en liten eviggrønn plante med læraktige blader og rød/rosa bær. Den blir ca. 10 cm høy. Blomstene er lyserøde eller hvite og klokkeformet.

Utbredelse: Tyttebær finnes over store deler av Eurasia og Nord-Amerika, riktignok under mange ulike navn og som to ulike varianter. Denne arten foretrekker noe skygge, og konstant fuktig, sur jord. Næringsfattig jord blir tolerert, men ikke høy pH. Arten er ekstremt hardfør, og tåler -40 *C eller lavere, men den vokser dårlig der somrene er varme. Planten, som vokser fra kysten og opp til fjellet, sprer seg ved hjelp av underjordiske rottråder (rhizomer).

Annet: Tyttebærblomsten er offisiell kommuneblomst i Drangedal kommune i Telemark. I et område på Holleia vokser det hvit tyttebær. Bæra skal smake som vanlig tyttebær. 

Tyttebær dyrkes sjelden, men sankes som regel fritt fra naturen

 

Skrubbær, Cornus suecica

Info.: Plante i kornellfamilien

Utbredelse: Skrubbær er utbredt i nordlige strøk, både ved Atlanterhavet og Stllehavet (amfipasifisk), men arten mangler i det meste av Sibir og Canada. Den vokser i lyngheier og skog med sur jord.

Annet: Planten er en flerårig plante med teppedannede vekstform. 

 

 

Skogfiol, viola riviniana.

Info.: 

Etymologi: Det latinske namnet Riviniana er planten oppkalt etter den tyske botanikaren Rivini som levde på 1700-talet.

Voksested: Skogfiol vokser på skyggefulle steder i skoger og lunder, men også på bakker.

Utbredelse: Vanlig til Troms.

Annet: Skogfiol, engfiol kan dana hybrider slik at det er vanskeleg å skille dei.

 

Skogstjerne, Trientális europaéa

Info.: En av 13 arter i Stjerneblomstslekten. Skogstjerneblom har brede eller etterhvert smalere, lansett- til hjerteformede blader, og tynn, hårete stengel. Andre varianter av stjerneblomster har mindre kraftige og smalere blader. Blomstene har fem spaltede, hvite kronblader som kan se ut som ti smale kronblad.

Det sitter gjerne flere (2-4) blomster på hver stilk. Blomsten har også begerblader, og tre griffeler. Frøkapslene sprekker i seks deler før spredning.

Den vakre blomsten har hvit stjerneform, den kan også være rødlig, med 5-7 tagger. Den vokser blant annet i skogområder. Skogstjerner kan dekke store områder i skogen. Skogstjerner er en del av nøkleblomfamilien.

Utbredelse: Skogstjerneblom vokser i skog, raviner og i bjørkeskog i fjellet opp til 1.400 moh. Den danner mattestrukturer ved at røttene spres horisontalt og skyter opp nye skudd.​

Annet: Ved identifisering arten: Flere av artene i stjerneblomstslekten, smelleslekten og storarveslekten kan være vanskelige å skille fra hverandre. nedenfor gjengis de viktigste trekk for å gjenkjenne og skille de vanligste artene fra hverandre.

 • Finnstjernnelom (Stellaria fennica) ? voksested bare i Finland og Varanger
 • Gresstjerneblom (Stellaria graminea) ? grønn stilk, få blader bare nederst på planten
 • Lundstjerneblom (Stellaria holostea) ? rød jordstilk, få men meget lange og smale blad
 • Myrstjerneblom (Stellaria palustris) ? rød jordstilk, mange mellomlange og smale blad
 • Rusterneblom (Stellaria graminea) ? ru stilk, mange smale blad på halve stilken
 • Saftstjerneblom (Stellaria crassifolia) ? korte, smale blad på hele stilken, kronblad dypt spaltet
 • Skogstjerneblom (Stellaria nemorum) ? brede, hjerteformede og spisse blad
 • Storarve (Cerastium arvense) ? mange lange og smale blad, kronblad ca. 1/5 spaltet
 • Vanlig arve (Cerastium fontanum ssp vulgare) ? brede nedoverbøyde blad, begerblad tydelige
 • Strandsmelle (Silene uniflora) ? jordstengel forvedet, rundt beger med 20 nerver

 

 

 

Skogmarihånd, Dactylorhiza fuchsii

Info.: Skogmarihand er blant de fargerike orkidéene i Norge. Den har lyst rosa blomster med mørkerosa tegninger og trefliket underleppe der midtfliken er lenger en sideflikene (viktig skille fra flekkmarihand). Blomstene er ordnet i lange aks. Skogmarihand kan bli opp mot 60 cm. høy, og den har mørkegrønne blader med massevis av svarte prikker på.Skogmarihand tilhører orkidéslekta Dactylorhiza, som er en av de mest rotete planteslektene i norsk flora. Systematikken i slekta er problematisk, og de fleste artene krysser seg med hverandre og lager vanskelige mellomformer. Skogmarihand har en dobbeltgjenger som heter flekkmarihånd, men denne har færre og lysere blomster og vokser stort sett på annerledes habitat.

Utbredelse: Dette er nok en av de orkidéene det er vanligst å se i Norge. Ikke bare fordi den er alminnelig og lett å få øye på, men også fordi den har det med å opptre i vegkanter. Det er et kjennetegn for denne orkidéen som få andre orkidéer tar etter. I tillegg finnes den i næringsrik skogområder, på myrer og kulturmark. Skogmarihand finnes helt nord til Øst-Finnmark. Den vokser både i lavlandet og fjellet, men den er sjelden i sørlige og vestlige kyststrøk.

Annet: De ville orkideenes viktigste oppgave er derimot å spre sine gener til nye planter og dermed bevare arten i norsk natur. Selv om de ikke lager blomster for å pynte hjemmene våre, forhindrer ikke det at vi er mange som gleder oss ved å oppleve disse plantene ute. Deres blomster, duft og nektar er utviklet for å trekke til seg insekter og å få disse til å ta med pollen for å bestøve andre blomster.

 

Tveskjeggveronika, veronica chamaedrys. 

Info.: Navnet tveskjegg (-veronika) kommer av at plantene har to («tve») tydelige striper av hår på stenglene. Tveskjeggveronika blir også blant annet kalt Jesu blå øyne, katteøye, blåveis, blåøye, pikeøyne, himmelblå, enkemannssorg, djevleøye. Det sier noe om hvor populær denne fine juniblomsten er.

Utbredelse: Tveskjeggveronika vokser i hele landet, i lågurtskog, skogkanter, veikanter, slåtteeng og beiter i lavlandet og i dalfører opp mot fjellet. Høyeste habitater i Sør-Norge er om lag 1.100 moh.

Annet: En flerårig plante i maskeblomstfamilien

 

Slutter som jeg begynte med den berømte fluen

 

 

#foto #photo #bilde #picture #macro #image #nikon #fotograf #photografer# #plante #plant #botanikk #blomster #flower #orkide #orchid #norge #norway #makrofoto #lovit #botanikk 

20.06.18. Foto av vakker stemning

I helga var jeg på besøk hos min 14 mnd. yngre søster og hennes familie. Søsteren min, hun bor på et vakkert sted litt lengre nord i Trøndelag. Hun bor på Lauvøya utenfor Rørvik i Vikna. Ca. 25 mil fra oss. Egentlig var målet for turen og treffes, og også feire hennes to barns bursdager. En reiser liksom ikke dit uten å ta med kameraet, så fint som det er. Det var meldt dårlig vær med regn og vind, men vi var heldige da det været ikke slo til. Det var meget vakkert, solfylt og stemningsfullt på lørdag. Etter bløtkaker og bursdagsfeiring, ble det ett eller to glass hvitvin i godt selskap med min søster, hennes mann og min mann.  Så når klokken nærmet seg 23.00 bestemte vi oss, min søster og min mann for å ta en tur ned til en strand for å ta solnedgangsbilder. Min svoger dro for å hente ett av barna som litt tidligere dro ut til Rørvik, som er byen på det lille stedet. “Myrull” nærmest ropte jeg da vi kom fram på makrellskjæret, som det heter. Det er så fin en plante, spesielt om sollyset for komme inn i den. Jeg lå på magen på svaberget i mosen mellom myrull, og fotograferte og fotograferte. Tok massevis av bilder som vanlig, og noen ble gode også. Brukte lang tid. Så fotoutflukten er jeg glad jeg gikk for. Vakre Vikna, og været var med meg denne lørdagskvelden. Dagen etter, søndagen gikk turen til Abelvær med fotoapparatet, og da var det macrobilder som var tingen. Ikke helt optimalt fordi det blåste noe. Men fikk fanget den sjeldne orkidearten flueblomst, som vokser et sted på Abelvær. Den var liten og jeg fant bare en, tenk å gå seg på den på det store området. Utrolig heldig der. Et macrofotoinnslag kommer i et senere blogginnlegg. Heng med!

 

Her fra solnedgang på Vikna

 

Sommernatt ved havet

 

Myrull i solnedgang 

 

Nattfoto

 

Midnatt

 

Vakkernatta

 

Farget landsskap

 

Før solen fordufter i havet

 

Solnedgang

 

Midtsommernatt

 

#foto #photo #bilde #picture #image #fotograf #photographer #nikon #loveit #vakkert #beautyful #sol #sun #solnedgang #sunset #rørvik #lauvøya #vikna #trøndelag #trondelag #norge #norway #visitnorway #natur #naturfotograf #nature #outdoor

 

 

 

14.06.18. Fotografering er en fin hobby

I går hadde fotoklubben jeg er en del av avslutning for sommeren. Det gjorde vi med fotografering av masse flotte modeller og grilling av pølser. Fotoklubben heter Innherred fotoklubb.Vi var heldig, da vi hadde vakre og fotogene jenter med oss. Disse modellene var nok “plukket” blant familier og venner. Så var det også en familie der med et lite barn, og noen eldre damer visstnok. Jeg kom litt senere enn de andre, bare noen minutter, så jeg fikk liksom ikke helt oversikten over hvem som var modeller eller ikke. Endte derfor opp med å konsentrere meg om to jenter, og så vidt en tredje jente også. Det er noen fotoklubbmøter jeg har skippet også i det siste, så jeg trodde noen av modellene var medlemmer av klubben også kanskje. Dessuten var vi mange medlemmer av klubben som hadde møtt opp. Etter hvert fikk jeg jo en viss oversikt da. Noen dro litt tidligere også, så det ble de tre jentene. Men ikke dumt det, de var supre. De gjorde det vi sa, og var kjekke å ha med å gjøre. En av de; hun som er mørkest i håret hadde til og med jobbet litt som modell, og det merkes godt. Modeller med erfaring forandrer seg som en kamelon og lar lyset skinne inn i ansiktene sine. Det bedrer bilder betraktelig. Dessuten var de meget hyggelige. Bare synd det var litt kaldt. Det ble liksom ikke jenter i en hvit sommerkjole barbeint i en blomstereng. Det ble med ytterklær på. Kanskje dumt jeg ikke tok bilder med et sjal eller noe. Men pytt, pytt, jeg tenker å ta med meg noen “modeller” igjen ut i naturen for fotografering. Da må jeg bruke mer tid på stylingen, tror jeg. I det siste har det blitt mer og mer modellfotografering, og jeg kjenner på meg at dette er meget morsomt. Fra å ha konsentrert meg om natur- og gatefotoer, har jeg nå dreiet mer over til portrettfotografering. Jeg liker det, og håper på å kunne ta flere bilder framover. Modeller søkes herved, gjerne med knall rødt brusete hår. Alt i alt en vellykket og sosial kveld!!!

 

Her noen av mine bilder fra kvelden og jeg har satt tekst til eller foreløpig tittel som jeg synes kler det enkelte bildet:

 

Sommerfølelse

 

Mystikk

 

Ung

 

Ung selvtillit

Ro   

 

Blikket

 

Smilet

 

Forundring

 

Skogens moderne hulder

 

Trist

 

Intenst blikk

 

Vil du være modell ?

 

#foto #photo #bilde #picture #image #fotograf #photographer #nikon #portrait #portrett #portrettfotografering #levanger #norge #norway #landskap #landscape #fotomodell #model #artig #loveit

11.06.18. Regionalt foto- og filmtreff, midt 2018

En begivenhetsrik helg er over, og jeg er lykkelig over å ha blitt kjent med masse fine fotointeresserte venner. Vi har hatt forelesninger ved Håkon Grønning; Menneske i landskap, en fotoreise med modeller. Videre så var det forelesning ved Lars Andreas Dybvik; Bilder som ikke kan beskrives over en telefonsamtale. Så var det Kai Jensen, en av Norges største naturfotografer; Landsskapsfotografering. Timelaps var det også av Dag Røttereng. Så hadde vi besøk av selgere som Olympus og Japan foto eller også nå kalt CEWE. Det var uttesting av utstyr som kameraer, ulike linser, utstyr til bruk under portrettfotografering i studio og ellers, ulike fotobøker og andre fotorelaterte ting. Jeg så litt på de fotobøkene, men å begynne å teste utstyr det gjorde jeg ikke. Jeg har nok med mitt eget kamera jeg, med nesten null teknisk innsikt, he-he. 

Så var det fotografering, både i landskap og med modeller. En modell var profesjonell, og virkelig dyktig. Hun kommer fra England. Så hadde vi en danser og en ung vakker lokal jente. Det var skikkelig artig. Men det var krevende med tanke på lysforhold. Vi hadde jo stekende sol, og det at vi var mange fotografer samtidig om en modell, var også utfordrende. Av 1200 bilder avfyrt, så var jeg da heldig med noen få. Slik bruker det å være, he-he. 

Ellers var Sund Folkehøgskole på Inderøy vår base. Her overnattet de fleste langveisfarende. Det tar bare 20 – 25 minutter med bil utover fra mitt hjem, så jeg kjørte litt til og fra i løpet av helga. Det var heller ingen andre i Innherred fotoklubb som overnattet. Men det hadde sikkert vært kjekt og vært der hele helga, mindre stress. Så kunne en ha tatt vin til maten istedet for vann (brus var ikke et alternativ, liker best vann). Etter som det var masse fotografer ca. 90. personer på treffet. Det var den helga de vanlige Inderøydagene med konserter m.m. foregår, så det blir masse tilteisende, så det var nok greit at vi “lokalinnfødte” lot det være overnattingsplasser ledig, ved å reise hjem imellom.

Ei meget engasjerende, artig, slitsom og lærerik helg har det vært. Det frister å dra på slike fototreff igjen!

 

Her er noen bilder fra helga:

 

En meget dyktig modell! Hun er fra England. Men som sagt meget krevende lysforhold for en fotograf

 

Velkomsthilsen

 

Reklamemateriell m.m. i en veske som vi fikk utlevert ved ankomst

 

Fotografer overalt

 

Mer eller mindre bortgjemte fotografer

 

Overalt

 

Foreleser Håkon Grønning og hans fantastiske bilder

 

Slike bilder, som dette av foreleser og naturfotograf Kai Jensen, nydelig

 

Presentasjon av enda en modell, ung litt uerfaren som modell, og veldig vakker. Hun klarte seg likevel meget bra!

 

Den siste modellen, danserinnen. Hun hadde høye og luftige svev

 

Under landskapsfotograferingen dukket det opp masse “rare” ting (som i bildet her). Ellers var det masse flott landskap å se, og blomster, ting og tang

 

 Kunne ikke klage på maten heller, her fra festmiddagen. 80 % av det på den lange buffèten var økologisk mat

 

Her en modell jeg ikke viet så mye tid på, men han fikk i alle fram latteren

 

Japan foto, CEWE. Bistår fotografer ved utstillinger bl. a. snakkes det om her

 

 

Så var det over til konkurransen. På forhånd sendte vi inn bilder med leveringsfrist, før 1. juni og jeg fikk aksept eller også kalt antatt på ett bilde, og rett under poenggrensen for å få med tre andre bilder også . Dvs. at jeg vil bli stående med 1 poeng fra denne konkurransen. Nedenfor her vises gjeldene regler for premiering i fotokonkurranser, og det bildet juryen syntes var best

 

Det var dette bildet jeg skåret poeng på “Lykken er rosa”

 

Om du vil kjenne til regler i fotokonkurranser, så blir det juryert etter denne modellen:

NSFF tildeler plaketter for oppnådde individuelle resultater i NM i Film (og NM i Foto) etter følgende skala:

 • Gullmedalje 10 poeng
 • Sølvmedalje 7 poeng
 • Bronsemedalje 5 poeng
 • Hederlig omtale 3 poeng
 • Antatt 1 poeng

Poengene i nasjonale konkurranser skal være oppnådd mens en var medlem i en klubb eller melder seg inn i en klubb i det inneværende året. Poengene i nasjonale konkurranser gjelder også i forhold til NSFF Hederstegn.

På bakgrunn av oppnådde poeng utdeles plaketter slik:

 • 25 poeng Bronseplakett
 • 50 poeng Sølvplakett
 • 100 poeng Gullplakett
 • 200 poeng Bronseplakett m/rød emalje
 • 300 poeng Sølvplakett m/rød emalje
 • 400 poeng Gullplakett m/rød emalje
 • 500 poeng Bronseplakett m/hvit emalje
 • 600 poeng Sølvplakett m/hvit emalje
 • 700 poeng Gullplakett m/hvit emalje
 • 800 poeng Bronseplakett m/mørk blå emalje
 • 900 poeng Sølvplakett m/ mørk blå emalje
 • 1000 poeng Gullplakett m/ mørk blå emalje

 

#foto #photo #image #bilde #picture #fotograf #nikon #sewe #rfftinderøy2018 #fototreff #fotoentusiaster #inderøy #sundfolkehøgskole 

 

 

  

08.06.18. Er rabarbraen moden hos deg, så har jeg kakeoppskriften

Hvilken kake? Jo den beste rabarbrakaken i verden! Ser du utropstegnet, he-he 🙂 Det er jeg sikker på. Og ikke bare jeg som synes det. Alle gjestene i min eldste sønns bursdag som fikk servert denne kaken i går; utbrøt, åhhh så god…….nesten alle i hvertfall Så da falt den i smak. Derfor vil jeg dele denne oppskriften med akkurat deg 😉 

Ellers, så bærer det straks avsted til Regionalt foto- og filmtreff MIDT 2018. Det pågår hele helga med masse spennende på timeplanen; forelesere, fotografering, konkurranser og sosiale treff med likesinnede. Jeg gleder meg! Aller mest gleder jeg meg til å “jakte” etter det optimale fotoet både ved leting etter motiv, skru innstillinger på kamera, videre å sette komposisjonen i linsa og så etterarbeid på PC i ulike fotoredigeringsprogram. Tror det blir ei slitsom, men og helt toppers helg 🙂

 

Her kommer altså oppskrift på nydelig rabarbrakake:

 

——————————————————————

 

RABARBRAKAKE

Oppskrift i 22 cm. rundform:

Du trenger: smør, sukker, egg, mel, bakepulver, vaniljesukker, kanel, hasselnøtter og rabarbra

130 g smør
2 dl sukker
4 egg
3 dl hvetemel
2 ts vaniljesukker
1 ts bakepulver

1 1/2 dl. hakkede hasselnøtter
4 stenger renset rabarbra
3 ss sukker
1 ts kanel

2 stenger rabarbra + sukker (3 ss.) til pynt rundt kaken el. som en kant oppe på kaken

—————————————————————————-

Pisk mykt smør og sukkeret til smørkrem. Pisk inn ett egg om gangen. Tilsett hakkede hasselnøtter. Sikt sammen det tørre og rør inn i deigen. 

Ha deigen i en rund kakeform (22 cm i diameter) med bakepapir i bunnen + smør langs kantene.

Del den rensede rabarbraen opp i små biter. Stikk rabarbrabitene ned i deigen i pent mønster. Dryss over sukker og kanel.

Stek kaken midt i ovnen ved 180°C i 45 min. Pynt med sukkerdyppede biter av rabarbra og server kaken lun med iskrem til.

 

 

 

Slik serverte jeg kaken, med små rabarbrabiter rundt kaken som på forhånd er dyppet i sukker. Det ble smakfullt med is til

 

Nam! Det ble virkelig godt. Kaken var ikke tørr, men helt passe stekt og saftig

 

Her blir det baking

 

Ingredienser; smør, sukker, egg, mel, bakepulver, vaniljesukker, kanel, hasselnøtter og rabarbra selvsagt

 

Deigen has i formen

 

Ferdig stekt

 

Velbekomme!

 

Ha ei super helg! 

 

#oppskrift #bake #baking #kake #cake #rabarbrakake #rabarbra #rhubarb #loveit

05.06.18. Maleutstilling til helga

I går kveld pakket jeg sirlig inn i bobleplast to kunstverk som skal være med på utstilling nå på lørdag. Det ble merket bak på bildene både tittel, pris og navn. Jeg synes det er mye lettere å sette en tittel, enn å sette en pris. Ja, jeg har jo brukt noen timer på maleriene, men føler liksom jeg gjør noe galt om prisen blir for høy. Jeg tenker at det som nybegynner er greit å gå litt under de priser som lokale kjente kunstnere tar i første omgang. Noen er jo skolerte også. Men man blir jo selv mer skolert jo flere kurs en tar. 

Kunstutstillinga som åpner nå på lørdag den 9. juni på Atelier 32 i Kirkegata på Levanger, er det Tuben Levanger maleklubb som har. Det er også et ledd i at det er kulturuke i Levanger den uken. Alle medlemmer kan stille med to bilder hver. Det er en salgsutstilling. Tittelen på utstillingen er “Sommerflørt med pensel”, og utstillingen blir hengende en uke fra 09.06. til og med 16.06. Jeg er så fersk at jeg ikke har solgt noe enda, men jeg har mottatt flere forespørsler om jeg ønsker å selge. Det blir nok……kanskje, he-he 🙂 Åpningen foregår med brask og bram, og “Kveldskoret” underholder. For dere som så Norske Talenter nå nettopp, så vet dere at det koret består av sangere fra mange land og at de gikk direkte til finalen med en gullbillett. De gikk ikke helt til topps, men sjarmerende det er de. 

Jeg får ikke til å delta på åpningen da jeg skal være med på Foto – og filmtreff midt 2018 på Inderøy i helga. Jeg gleder meg meget til det treffet hvor det både blir mange flinke foredragsholdere, konkurranser, festmiddag og muligheter for forskjellige fotograferinger, både landskap og portretter i løpet av helga. Men litt synd jeg ikke får med meg åpninga av utstillingen og heller ikke Kveldskoret som underholder. Ja, ja, en kan vel ikke være på flere steder samtidig, selv om en gjerne hadde villet det. 

 

Malerier til utstillingen, det blir blomsterbilder begge to. Det passer bra til tittelen for utstillinga “Sommerflørt med pensel”

 

“Bo i blomsterengen”

 

“Buketten”

 

Her klargjøres bilder til utstillingen

 

Klar for levering

 

#kunst #art #arte #maleri #painting #blomster #flower #utstilling #exebition

   

05.06.18. Jeg fikk med et foto i Årboka, Norsk Selskap For fotografi, stolt og glad

I går kom den lenge etterlengtede Årboka fra Norsk Selskap For Fotografi, NSFF, i posten. Det er bilder tatt i året 2017 som alle landets ivrige amatører og de litt mer proffe i klubber rundt omkring i Norge konkurrerer om å få med i boka. Du er heldig om du blir plukket ut. Jeg husker ikke helt fordi det er ei stund siden vi leverte, men jeg tror en kunne velge å levere to fargebilder under fritt motiv. Jeg blir både stolt, glad og ikke så lite ydmyk over å ha klart dette i to ulike år i det siste. 

Det jeg vant med denne gangen var et foto av det vakre Kjeungskjær fyr, som ligger sør i Trøndelag. Min mann og jeg kjørte oss en liten biltur en helgedag, og jeg hadde dette fyret som mål for min stopp med fotoapparatet. Fotoet var meget skarpt over motivet, selve skjæret med fyret, men jeg gjorde det minimalistisk med å sørge for å få hvisket ut sjø og himmel en del. Så ble det bare fyret på skjæret + noen holmer og skjær ellers det som synes i horisonten i det fjerne. Meget artig da at det klaffet med mitt bilde for juryen, og bilde i boka. Til helga skal jeg delta på Foto- og filmtreff Midt på Inderøy. Her blir det masse forelesere, konkurranser og opplegg for fotografering, både landskap og med modeller i portrettfotografier. Gleder meg!  

Her kommer fotoet i årboka:

 

Kjeungskjær fyr

 

Årboka for 2017, altså bilder tatt i 2017. Medlemmer av fotoklubber over hele landet har deltatt

 

Her er bildet mitt i boka

 

 

Måtte vise bildet en gang til

 

#foto #photo #bilde #picture #image #nikon #årboka #nsff