Kategori: Blogg

05.03.19. Fredning av Levanger kulturmiljø

 

Fredning og pris fra klima- og miljøministeren Ola Elvestuen til ordfører Robert Svarva i Levanger

Riksantikvaren har foretatt en kulturmiljøfredning av Levanger kulturmiljø i Levanger kommune, etter kulturminneloven § 20.

Det var klima- og miljøvernministeren Ola Elvestuen som gjestet Levanger under Marsimartnan https://marsimartnan.no/  i år, og som delte ut prisen og fredningen til ordføreren i Levanger Robert Svarva. Det skjedde i Sjøparken i Levanger. Det var ei høytidelig stund med fin lokal underholdning for de frammøtte med Levangeroktetten, sangerinnen Julie Vikestad Olsen og akkompagnert av Ola Wist Holmen.

Det foreslåtte fredede området omfatter 175 dekar av Levanger sentrum med gater, plasser, grøntområder og bygningene og bakgårdene mellom, fordelt på 62 boligeiendommer, 24 næringseiendommer, 55 kombinerte bolig og næringseiendommer samt 7 andre bygg, eks. kirke og menighetshus. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/det-gamle-trehusmiljoet-i-levanger-fredes/id2618379/

Fylkesordfører med tale og blomsteroverrekkelse

 

Underholdning med sangerinnen Julie Vikestad Olsen akkompagnert av Ola Wist Holmen

 

Noen bilder fra en biltur gjennom vår vakre by

 

Noen bilder fra biltur gjennom byen

 

Noen bilder fra en biltur gjennom byen

 

At et kulturminne er fredet innebærer at alle endringer som går utover vanlig, jevnt vedlikehold må godkjennes av vedkommende myndighet etter kulturminneloven. Avgjørelser i slike saker er delegert til fylkeskommunene. Eiere kan søke om dispensasjon fra fredningen, og kulturvernmyndighetene vil på denne bakgrunn beslutte om tiltaket vil være forenlig med fredningens formål eller ikke. Det må også søkes om tillatelse til gjennomføring av alle tiltak som på en eller annen måte kan virke inn på eller forandre kulturminnet.

 

Jeg satte dette innlegger under kategorien reise her på bloggen. Ikke så rart da jeg oppfordrer turister til å ta turen til den vakre byen Levanger. Nå er Levanger i ekslusivt selskap med et begrenset utvalg kulturminner her i landet. Vel verdt å ta turen til Levanger altså, velkommen!