Det sterkeste “våpen” er dialog og det svakeste “våpen” er hat, trekk det sterkeste og det vil bli fred på vår klode

Verden består av enkeltindivider, ikke kategoriserte grupper av folk. Jeg er et individ, du er et individ og det er alle andre som bor på denne kloden. Folk på flukt er enkeltindivider, alle med forskjellige ståsteder. For å skape forståelse og tillit mellom individer, så bør en kommunisere. Altså ha dialoger med hverandre. For å løse et problem må parter komme sammen å drøfte løsninger. Å løse problemer med hat det går ikke. Men likevel synes jeg hatet står sterkest for tiden, om en leser og går inn på sosiale medier, i nyhetsbildet og kommentarer fra den menige mann. Jeg forstår altså ikke hvor så mye hat kommer fra? Eneste fornuftige tanken er at det bør være folk fra partier på ytterste høyre fløy eller folk fra nasjonalistiske grupperinger som nører oppunder på sosiale medier og i nyheter. Men plutselig kommer det små ytringer, gjerne innpakket i humor også fra fullt voksne mennesker, liketil noen fjerne venner av meg på sosiale medier. 

Det er da jeg finner det modent med et innlegg her for å rette fokus mot det som er realiteten. Jeg er ikke naiv på noen som helst måte, så det er sagt. Prøver heller ikke å være en såkalt bedreviter, men jeg har lest mye, leser / ser alle nyheter jeg kommer over, kjenner mange flyktninger og det de strir med eller gleder seg over. Jeg kjenner til flukt  / asylsystemet / bosettinger til kommuner, samt har en del landkunnskap gjennom min jobb. Jobber forøvrig som sykepleier i innvandrertjenesten og intervjuer / kartlegger helsen på alle de som kommer på asylmottaket eller blir bosatt direkte fra et annet land inn til min kommune.

Så til det viktigste jeg har lært i livet; nemlig tenke selv. En trenger ikke følge folkemasser som mener det ene eller andre. Jeg kan godt stå alene, ha egne meninger og være nysgjerrig på andre mennesker på godt og vondt. Respekt og empati, er ord til etterfølgelse, og som kan føre til noe godt mellom individer. Skape dialoger hvor vi kan nærme oss hverandre. Den strategien fungerer i de fleste tilfeller om en er lydhør for den andre part. Å møte folk med hat, trigger den annen part også til hat. 

I de første måneder på denne siden av sommeren var det et sterkt og brennende ønske om å hjelpe folk i nød som kom i skrøpelige båter over havet. Det gjaldt flyktninger fra Syria og fra andre land. Folk som ville hjelpe valfartet til øyer i Hellas og Italia. Alle syntes synd på de små barna som kom og som ikke hadde så mye med seg. De fleste fikk med seg at små barn druknet og ble skylt opp på strender. Kanskje noen av barna heller ikke hadde voksenpersoner å finne trygghet i under flukten. En så hvordan folkemasser i kulde slet seg gående nedover i Europa. Både voksne og barn i en endeløs rekke. En ble vitne til grenser som ble lukket, piggtrådgjerder som ble satt opp og passkontroller som ble innført der de enda ikke hadde det, slik som her hjemme. 

Det var da medias oppmerksomhet ble rettet inn på at kanskje ikke alle som kom hit hadde behov for beskyttelse, spesielt de som kom fra Russland over grensen til Norge. De var såkalte lykkejegere, som Fremskrittspartiets talsmenn ynder å kalle de. Jeg hadde også blitt lykkejeger om jeg hadde manglet bolig, utdanning, jobb, helsetilbud og mitt land var i krig. Hva er galt i å flykte fra det som er elendig og kanskje ha tro på å finne noe bedre. Det ligger latent i alle om du mangler håp der du er, drar du ut for å finne noe bedre. Dette vil det bli mye mer av, også med de klimaendringer som truer i nær fremtid. Her kan en som kjent dra paralleller til nordmenn på 1800- og tidlig 1900-tall som dro i hopetall til Amerika for å søke lykken. 

Jeg synes folk her hjemme bør ta inn over seg at vi faktisk ikke er alene her i verden. Folk beveger på seg. Jeg var i Geiranger som turist i forfjor og det var ikke et sted der som ikke hadde ungdommer fra andre nordiske land, russere eller østeuropeere ansatt hos seg. Det være seg på hoteller, i souvenirbutikker, på restauranter, på turistkontoret og liketil på en seter oppe på fjellet var driverne fra et annet land enn Norge.

Altså når ordet lykkejegere blir brukt, gjerne som propaganda, da vender nesten hele det norske folk ryggen til, samt viser forakt og hat til alle flyktninger. Ja, alle flyktninger blir dratt over en kam. Vi tror de kommer for å ha sugerør ned i vårt gode velferdstilbud. Sugerør er et annet negativt ord framsatt av Fremskrittspartiets talspersoner. Her er det snakk om å hjelpe mennesker i nød med å få dekket de mest basale behov. Jammen sa jeg sugerør. Fra nyttår blir basisutbetalinger til asylsøkere igjen redusert, dette er andre gang siden den “blå” regjeringen kom til makten. Får håpe alle får være friske, sier jeg bare, for en regning hos lege / sykehus vil tippe lasset for de som er asylsøkere, da blir det mindre å spise de to ukene inntil utbetaling. De som ikke har behov for beskyttelse bli sendt hjem, slik er det. Det kan gjerne drøye noe tid, men det er masse betraktninger som skal gjøres rundt hver sak. Ikke bare ett apparat som skal bidra på ferden i et nytt land, men mange.

Alle skal gjennom “kverna” med klarering på helse. Går saker for fort, rekker en nesten ikke å få de inn på timer ved våre sykehus og hos spesialister. Dette gjelder de tilfeller hvor noen har en positiv blodprøve med spor av tuberkulose. Ikke alle trenger behandling, men en bør gjennomføre tilleggsundersøkelser hos spesialist, og klarere. Å sjekke for tuberkulose er lovpålagt i Norge, heldigvis, og en gratis tjeneste for de som kommer. Selvsagt er den gratis, fordi den tjenesten kommer oss til gode ved å sikre gode rutiner for å forhindre smitte videre, samt for å gi behandling for å sikre folk ute i verden ved en evt. retur av flyktningen. Vi deler på ingen måte ut penger i øst og vest. Bare til det aller nødvendigste. 

Det eneste som kan nevnes i den forbindelse er at noen aktører vil tjene seg rike på asylsøkere- og flyktninger som kommer. Det er på høy tid å se på disse systemer, fordi jeg vil forhindre at folk tjener seg rike på de skattepenger jeg bidrar med inn til “felleskassa”. Det er flyktningene som får skylda for galskapen, noe som er langt fra berettiget. Det gjelder ikke bare ved ankomst og bosted for asylanter / flyktninger, at store private aktører tenker profitt. Det er flere private aktører i Norge som skor seg og tjener seg rike. Det kan være private institusjoner for vanskeligstilte ungdommer, private aktører som driver rusomsorg, legemiddelfirmaer og de som driver hospits for bosetting av de svakeste i samfunnet, for å nevne noen skor seg på systemer, som vi er avhengige av. De tar stadig ut millioner i profitt. Jeg vil at det jeg betaler inn i form av skatter skal komme de som trenger det til gode. Med de styrende makter nå for tida, så kan det hende at vi til slutt ikke har noen velferdstilbud, som de “fæle” flyktninger kan ha sugerørene sine ned i. Tenk på det du!

Heldigvis jobber jeg ved et mottak drevet kommunalt. Bygningene ved mottaket jeg jobber ved er det UDI som eier fra over 25 år tilbake. De rom vi har til disposisjon har nøktern standard, og blir bare pusset opp ved tvingende nødvendighet. Men vi har enerom. Det en evt. får av overskytende midler en sjelden gang, blir brukt tilbake på de som bor der i form av aktivisering på ulike måter. Så har folk som jobber der høy kompetanse, og gjør en meget god jobb. Det skal også sies at mye av aktivitetstilbudene er basert på ekstramidler, forskjellige støtter fra lag- og foreninger eller fra frivillige. Lediggang er som kjent roten til alt vondt.

Med regjeringens strenge asylpolitikk for tiden og med snarlige returer av mange nyankomne, ser en at nå minsker ankomsttallet for flyktninger. Stadig færre kommer hit til Norge, og noen har til og med trukket sin asylsøknad tilbake. Slik står det i alle fall å lese i medier. Om det bare er propaganda framsatt av noen eller sannhet i det, ja det vet ikke jeg. Slik er det med mye for tiden. Jeg blir usikker på om det jeg leser stemmer med virkeligheten. Det er en kjent sak at det spres propaganda, også rasistiske uttalelser for å skape fremmedfrykt. Dette for å oppnå gunst, goder og støtte i folk. En vet heller ikke hvilken tilhørighet personer som kommenterer på artikler i aviser, på andres blogger, facebookinnlegg og i twitter-meldinger har. Det kan være folk fra nasjonalistiske grupperinger, tilhengere av en tro eller politikk, og i verste fall folkevalgte innenfor politiske partier i Norge. Ja, alle der ute kan vel tenke seg hvem som kan sko seg på det. Jeg synes vårt samfunn blir mer korrupt og kaldt. Tenk det, Norge, verdens rikeste land og nylig også kåret til verdens beste land å bo i, har ikke råd til å ta i mot flyktninger. Ser ut til at flertallet roper entusiastisk: “Jippi, de snur, de snur, de kommer ikke hit!” “Fy, skam oss!”, sier jeg.   

Tror dere virkelig at de båtflyktninger som kommer og har kommet hit har forsvunnet i løse luften? De som flykter fra et annet land har vel ikke “gått opp i røyk”? De som stod bak piggtrådgjerdene og manglet det meste, hvor er de? Er det slik at ingen har behov for beskyttelse? Er verden rosenrød og et deilig sted for alle? Fremskrittspartiet skor seg på hatet som bor i folk, og arbeider for strengere regler for å sikre at et fåtall kommer hit til Norge. Med høyre som velvillige bivånere, uten å ta de store ord i munn. De sitter vel i samme regjering? Det er jo innlysende for enhver at de både ønsker å legge ned opparbeidede velferdsgoder, de vil jo fjerne skatter, som nettopp betaler for disse. Så vil disse på høyresiden at de som f.eks. er brukere av NAV-systemet blir tvunget i større grad. De vil bli tvunget til både å registrere seg ved oppmøte, jobbe for trygden og flytte på seg om jobben finnes annet sted. Folk flest greier nok dette, det er jo ikke synd på de. Men i de fleste tilfeller ligger det sykdom bak, når folk ikke greier å stå i arbeidslivet. Få f.eks. en med sosialangst, som er en psykisk lidelse, til å både møte opp registrere seg, og arbeide, samt flytte på seg. Det går ikke uten modenhet for det. Endskapen på denne galskapen er da at vedkommende mister trygden om han ikke er ressurssterk nok. Vedkommende er heller ikke et kasus som kan møte opp med lua i hånden for å be om en krone via sosialen. Ved å stenge grenser for flyktninger og forandre regler for disse, unngår de problemet, og omfavner sin egen selvgodhet. Mens de allerede rike her til lands, gjerne i private bedrifter tjener rått og blir stadig rikere, og får lov til det. Tanken om å dele og gjøre en kvalitetsjobb er fjern. Et kaldere samfunn for de svakeste, er det det vi vil ha? Ytterste høyreside slår om seg med ordet, velge selv, vi skal alle få velge selv. Det betyr egentlig, “Klar deg selv!” Men at ikke folk gjennomskuer, ulven i fåreklær ?

En ser også ut fra meningsmålinger og statistikker at folk støtter opp om hatet ved å velge å se en annen vei. Dette angår selvsagt ikke meg, bare jeg slipper å se dem, er tanker folk gjør seg. Aller helst vil jeg unngå nye landsmenn i nabolaget. Nyoppstartede mottak blir brannutsatt. Det er en fin gest og velkomsthilsen det! Hvis folk tror dette fører til mindre pengebruk på de “vederstyggelige flyktninger” som kommer og tar alt i fra oss. Så bør de tro om igjen. Flyktninger ender bare opp med å sitte på dyre hoteller lengre og skaper problemer med fortgangen i asylsaker. 

Norge er ett av de rikeste land i verden, og har ikke råd til å rekke ut en hånd til mennesker i nød. Hvordan harmonerer dette i verdensbildet? Jo, det fører bare til enda mer hat og missunnelse. Ved dialog og ved å nærme oss enkeltindivider av nye landsmenn, så hadde vi ikke hatt noe å frykte fremover. Men med de holdninger vi har nå, vil vi kanskje selv måtte søke beskyttelse et annet sted. Altså totalt motsatt av hva enkelte folk her til lands tror det kommer til å bli. Godhet blir belønnet med godhet. Vi blir så visst ikke fattigere, men heller rikere ved å ha et ønske om å bli kjent, la dialoger oppstå. Selv om dialogen går gebrokkent eller ved å tilføre mye kroppsspråk, så har du vist at du bryr deg og ikke har i mot den andre. Det er det viktigste fredsvåpenet i verden. Hatet som råder nå, er det mektigste krigsvåpenet. Så nå er det på tide å innse hva som blir ditt ståsted oppe i det hele. 

 

Hvordan velger akkurat du å forholde deg?

 

Jeg tror at en av grunnene til at folk stadig

klynger seg til sitt hat, er at de føler at når hatet

først er borte, så vil de bli tvunget til

å beskjeftige seg med smerten

      

James Baldwin

 

 

 

 

#dialog #dialogue #kommunikasjon #communication #hat #hate #fred  #peace #frediverden #peaceinthewordl #godtåvåttå #ta #dagbladet #vg #nettavisen

9 kommentarer
  1. Det var jammen et langt og flott innlegg:) Det får en til å tenke litt. Hva mener egentlig jeg, det er lett å henge seg på hva andre mener og synser:) Veldig bra skrevet, tusen takk:)

  2. Hat er ikke noe bra, uansett hvor det kommer fra. Jeg tenker at det der med å skjære alle over en kam er feil, uansett hva det er snakk om av type grupper. Ting blir veldig ofte svart -hvitt i sånne diskusjoner. Det er enten SÅNN, eller SÅNN…. Men ofte er det noe midt i mellom som er riktig. Og det finnes alle varianter av folk overalt. Og det glemmer folk.

  3. birdbay: Tusen takk! Jeg brukte litt tid på innlegget. Skrev litt den ene dagen, redigerte litt den andre og så renskrev jeg til slutt. Så rettet jeg på en setning i tolvte time, og sannelig fikk jeg til en skrivefeil, typisk. Får rette opp den, he-he 🙂 Dette innlegget måtte bare ut, fordi det er slik jeg tenker. Så er det godt å forenkle ting litt for å få andre også til å forstå. Jeg prøver på alle måter å minske fremmedhat.

  4. frodith: Å putte folk i bås er det verste vi gjør! Jeg vil heller ikke ha terrorister til Norge, men en skal tenke på at det er bare en bitte liten håndfull folk som satser på slikt. Dessuten har vi da nordmenn og hvite mennesker også som tenker slikt, terror kjenner ingen ansikter. De kan være over alt. Det vi bør gjøre er å leve som vanlig og bekjempe det via vårt sikkerhetspoliti. Har vi reelle mistanker bør vi ikke nøle med å varsle !

  5. Klart det du har helt rett. Vi er alle noe for oss selv. Og det som gjør oss mennesker spesielle er vel dette at vi kan være der for andre som trenger oss.

  6. Dialog er det som skjer:
   1. Mellom individer
   2. Mellom representanter av grupper av individer.
   Da lurer jeg på:
   A. Hvordan skal et opplegg som tilrettelegger for dialog mellom feks hver familie, hvert individ som kommer til Norge med en annen person fra Norge fungere i praksis?
   B. Hvilken myndighet har den person som representerer Norge med å formindle hjelp og støtte?
   C. Hvordan sikre at alle representanter har lik og rettferdig dialog?

  7. Anonym: A: Du bør vise at du bryr deg, med å hilse, si hei / hallo, om du støter på noen innvandrere. “Hvordan går det?”, er kjente fraser som de lærer tidlig. Asylsøkere bor tett og treffes ofte. Mange lærer fort noen fraser på engelsk i nøden. Men mye kan sies med mimikk og kroppsspråk også. De lange dialoger bør tas når parter er moden for det. Lært tilstrekkelig norsk / engelsk. Fagpersoner som jobber opp mot flyktninger bruker i hovedsak tolk, enten oppmøtetolk eller telefontolk. Hovedbudskapet mitt var å se hverandre, og tørre å nærme seg andre mennesker, likevel om de kommer fra andre land.

   B: Vi har lover og regler fra regjering ned til UDI for informasjonsprogram på alle områder; helse (helsesystem med fastleger / egenandelstak, smittevern, prevensjon), økonomi, lovverk, informasjonsprogram for barn og unge (også enslige mindreårige), norskopplæring + sikkert masse annet jeg ikke kommer på nå i farten. Dette er obligatorisk, kan trekkes basisutbetaling ved manglende oppmøte. Så håper jeg “nabokona” og de som møter de også hjelper innvandrere med å forstå vår måte å leve på. Ved vårt mottak har vi personell tilgjengelig 24 timer i døgnet, de fleste er nordmenn, men noen er flerspråklige av disse også.

   C: Fullt ut er ikke dette mulig, en prøver så godt en kan og det tilstrebes til enhver tid å ha så bra kommunikasjon som mulig..

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg